Partneri

 

Obchodný partneri

 

 

 

·         Mazivá

o    univerzálne...

o    ekologické...

·         Ručné mazacie nástroje

·         Mazacie systémy

o    automatické maznice

o    jednopotrubné systémy

o    dvojpotrubné systémy

o    progresívne mazacie systémy

o    obehové olejové mazacie systémy

o    systémy olej-vzduch

·         Súčasti mazacieho systému

·         Nástroje na riadenie mazania

·         Návrh, spracovanie a montáž mazacích systémov

·         Opravy a rekonštrukcia mazacích systémov

 

 

- lisy

- ohraňovacie lisy

- vstrekovacie lisy na plasty a kovy

- delenie materiálu